KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GREEN APPS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Green Apps Technologies International AB (publ), org. nr. 559139-0140 (Bolaget) kallar härmed till årsstämma den 24 maj 2023, kl. 10.00 i på Campus Gräsvik 4, 371 75 Karlskrona Konferensrum Open Arena, CG 2. REGISTRERING OCH ANMÄLANAktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GREEN APPS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Green Apps Technologies International AB (publ), org. nr. 559139-0140 (Bolaget) kallar härmed till årsstämma den 18 maj 2022, kl. 9.00 i på Campus Gräsvik 4, 371 75 Karlskrona Konferensrum Open Arena, CG 2. REGISTRERING OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda […]