Green Apps Technologies avger verksamhetsuppdatering och planer för 2023

Green Apps Technologies International AB (”Green Apps” eller ”Bolaget”) presenterar sina framtida planer och målsättningar för 2023 som bl.a. innefattar lansering av communitymedlemskap, föreläsningsplattform samt notering. Green Apps lanserade sina första onlineplattformar Ekoappen.se och Ekoappen 2.0 i september 2020 med lyckat resultat och tillväxten har hittills varit över förväntan. Bolaget har under Q4 2022 påbörjat […]

Green Apps Technologies avslutar sin teckningsperiod och presenterar utfall i företrädesemissionen

Green Apps Technologies International AB (”Green Apps” eller ”Bolaget”) genomförde en företrädesemission mellan 21 november 2022 till 31 januari 2023 som tillför Bolaget cirka 9,1 MSEK före emissionskostnader till en pre-money värdering om cirka 20,1 MSEK och därmed en post-money värdering om 29,2 MSEK. Teckningsgraden uppgick till 90,7 procent. Efter ett händelserikt år för Green […]

Green Apps Technologies offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen om ca 82 procent samt förlängning av teckningsperioden till den 31 januari.

Green Apps Technologies International AB (”Green Apps” eller ”Bolaget”) styrelse har, i enlighet med tidigare beslut om företrädesemission, beslutat att förlänga teckningsperioden till och med tisdagen den 31 januari 2023. Teckning sker via bank, teckningssedel eller via emissionsinstitutet Aqurats hemsida. De som hittills har tecknat sig kommer att erhålla betald tecknad aktie (BTA) med företräde, […]

Green Apps Technologies teckningsperiod inleds

Green Apps Technologies International AB (publ) ("Green Apps" eller "Bolaget") inleder idag teckningsperioden i sin tidigare aviserade företrädesemission och nuvarande aktieägare likväl som allmänheten har möjlighet att teckna sig direkt via aqurat.se. Teckningsperioden pågår mellan 21 november till 9 december. Green Apps öppnar idag upp möjligheten för teckning av aktier i sin företrädesemission. Teckning sker […]

Green Apps Technologies presenterar sitt erbjudande och villkor i kommande företrädesemission

Green Apps Technologies International AB (publ) ("Green Apps" eller "Bolaget") presenterar villkoren för den företrädesemission som tidigare har meddelats. Bolaget avser ta in 10 MSEK till en pre-money värdering om 20,1 MSEK med ett aktiepris på 39 öre, motsvarande en rabatt om 74 procent. Erbjudandet innehåller ca 26,8 miljoner aktier. Företrädesemissionen är säkerställd till ca […]

Green Apps Technologies avger verksamhetsuppdatering, delger målsättningar för perioden 2023–2025 och beslutar om företrädesemission

Green Apps Technologies International AB (”Green Apps” eller ”Bolaget”) lanserade sina första onlineplattformar 2020 med lyckat resultat och har sedan dess kraftigt överträffat tillväxtförväntningarna. Bolaget presenterar sina framtida planer och målsättningar för 2023–2025. I syfte att lansera nya plattformar och fortsätta tillväxten har Green Apps styrelse beslutat att genomföra en företrädesemission som avser presenteras i […]

Green Apps Technologies delger finansiell information för verksamhetsåret 2021 och fortsatta planer för 2022

Green Apps Technologies International AB (publ) (”Green Apps” eller ”Bolaget”) delger finansiella proformasiffror för verksamhetsåret 2021 samt avger fortsatt verksamhetsuppdatering för innevarande år som bl.a. innefattar ökad omsättning, nya plattformar, nya utbildningar samt notering. Green Apps vision är att skapa en bättre framtid genom att inspirera människor globalt till att välja naturlig hälsa och en […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GREEN APPS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Green Apps Technologies International AB (publ), org. nr. 559139-0140 (Bolaget) kallar härmed till årsstämma den 18 maj 2022, kl. 9.00 i på Campus Gräsvik 4, 371 75 Karlskrona Konferensrum Open Arena, CG 2. REGISTRERING OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda […]

Analyst Group har inlett analysbevakning av Green Apps Technologies samt genomfört en videointervju

Green Apps Technologies AB (publ) (”Green Apps” eller ”Bolaget”) och Analyst Group har ingått avtal om kontinuerlig analysbevakning, vilket innefattar bland annat aktieanalyser med löpande uppdatering, analytikerkommentar av pressmeddelanden och VD-intervjuer. I samband med inledd analysbevakning så har Analyst Group intervjuat Green Apps. Analyst Group har idag den 11 april 2022 publicerat sin initieringsanalys av […]