Analyst Group har inlett analysbevakning av Green Apps Technologies samt genomfört en videointervju

Green Apps Technologies AB (publ) (”Green Apps” eller ”Bolaget”) och Analyst Group har ingått avtal om kontinuerlig analysbevakning, vilket innefattar bland annat aktieanalyser med löpande uppdatering, analytikerkommentar av pressmeddelanden och VD-intervjuer. I samband med inledd analysbevakning så har Analyst Group intervjuat Green Apps. Analyst Group har idag den 11 april 2022 publicerat sin initieringsanalys av […]

Green Apps Technologies avger verksamhetsuppdatering och planer för 2022

Green Apps Technologies AB (publ) (”Green Apps” eller ”Bolaget”) avger verksamhetsuppdatering och presenterar planer för 2022 som bland annat innebär fler plattformar, fler utbildningar och en notering. Green Apps Technologies är ett ed-techbolag som vill sprida kunskap och underlätta för människor att välja naturlig hälsa och en hållbar livsstil. Bolaget består av flera varumärken och […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Green Apps Technologies Europe AB

REGISTRERING OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 4 februari 2022, samt bör anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 9 februari 2022. Anmälan om deltagande kan skickas till Green Apps Technologies Europe AB, Åslättsvägen 15, […]