Sanna Ehdin är fil. dr, immunolog och verksam som fri forskare, föreläsare och författare till 16 böcker med 100 000-tals följare via sociala medier. På Ekoappen bidrar hon genom, artiklar, blogginlägg och som en del av Ekoappens Expertråd.