Johanna driver Holistic Health Academy International AB och tillhandahåller bland annat utbildningar med holistiska och funktionsmedicinska inriktningar. Hon tillför värdefull kunskap inför Green Apps fortsatta expansion.