Ewa brinner för att hjälpa människor att förstå biokemin bakom övervikt och fetma och vilka biokemiska konsekvenser det kan ge i form av typ 2 diabetes, cancer och hjärt-och kärlsjukdomar. På Ekoappen bidrar hon med artiklar och som en del av Expertrådet.