KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GREEN APPS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Green Apps Technologies International AB (publ), org. nr. 559139-0140 (Bolaget) kallar härmed till extra bolagsstämma den 4 september 2023, kl. 14.00 på Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm. REGISTRERING OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 augusti 2023, […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Green Apps Technologies Europe AB

REGISTRERING OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 4 februari 2022, samt bör anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 9 februari 2022. Anmälan om deltagande kan skickas till Green Apps Technologies Europe AB, Åslättsvägen 15, […]