Green Apps Technologies offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen samt delger beslut om förlängning av teckningsperioden

Green Apps Technologies International AB (publ) (”Green Apps” eller ”Bolaget”) styrelse har, i enlighet med tidigare beslut om företrädesemission, beslutat att förlänga teckningsperioden till och med onsdagen den 1 november 2023. De som hittills har tecknat sig kommer att erhålla betald tecknad aktie (BTA) med företräde, samt nota för teckning utan företräde. Teckning sker fortsatt […]

Green Apps Technologies teckningsperiod inleds

Green Apps Technologies International AB (publ) ("Green Apps" eller "Bolaget") inleder idag teckningsperioden i sin tidigare aviserade företrädesemission och nuvarande aktieägare likväl som allmänheten har möjlighet att teckna sig direkt via aqurat.se. Green Apps öppnar idag upp möjligheten för teckning av aktier i sin företrädesemission. Teckning sker via sin bank, teckningssedel eller via emissionsinstitutet Aqurats […]

Green Apps Technologies avslutar sin teckningsperiod och presenterar utfall i företrädesemissionen

Green Apps Technologies International AB (”Green Apps” eller ”Bolaget”) genomförde en företrädesemission mellan 21 november 2022 till 31 januari 2023 som tillför Bolaget cirka 9,1 MSEK före emissionskostnader till en pre-money värdering om cirka 20,1 MSEK och därmed en post-money värdering om 29,2 MSEK. Teckningsgraden uppgick till 90,7 procent. Efter ett händelserikt år för Green […]

Green Apps Technologies offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen om ca 82 procent samt förlängning av teckningsperioden till den 31 januari.

Green Apps Technologies International AB (”Green Apps” eller ”Bolaget”) styrelse har, i enlighet med tidigare beslut om företrädesemission, beslutat att förlänga teckningsperioden till och med tisdagen den 31 januari 2023. Teckning sker via bank, teckningssedel eller via emissionsinstitutet Aqurats hemsida. De som hittills har tecknat sig kommer att erhålla betald tecknad aktie (BTA) med företräde, […]

Green Apps Technologies teckningsperiod inleds

Green Apps Technologies International AB (publ) ("Green Apps" eller "Bolaget") inleder idag teckningsperioden i sin tidigare aviserade företrädesemission och nuvarande aktieägare likväl som allmänheten har möjlighet att teckna sig direkt via aqurat.se. Teckningsperioden pågår mellan 21 november till 9 december. Green Apps öppnar idag upp möjligheten för teckning av aktier i sin företrädesemission. Teckning sker […]

Green Apps Technologies presenterar sitt erbjudande och villkor i kommande företrädesemission

Green Apps Technologies International AB (publ) ("Green Apps" eller "Bolaget") presenterar villkoren för den företrädesemission som tidigare har meddelats. Bolaget avser ta in 10 MSEK till en pre-money värdering om 20,1 MSEK med ett aktiepris på 39 öre, motsvarande en rabatt om 74 procent. Erbjudandet innehåller ca 26,8 miljoner aktier. Företrädesemissionen är säkerställd till ca […]